Storingen

Op zondag 25 augustus zijn tussen ca. 10:57 en 11:01 de Authoritative DNS servers van Root kortstondig niet beschikbaar geweest door een korte DoS aanval. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

(07:10) Er is op dit moment een probleem met de netwerkverbinding naar the Gallery.

(08:13) Probleem is opgelost.

Rond 14:30 had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Melding Speakup:

Omstreeks 15:30 is er een incident onstaan op het Speakup netwerk waar je mogelijk hinder van hebt ondervonden. We hebben de oorzaak van dit incident kunnen herleiden naar hardwarefalen bij een leverancier die verbindingen verzorgd tussen de datacenters van Speakup.

Doordat het netwerk van Speakup resillient is ingericht, heeft het verkeer een andere route genomen en is er slechts een kortstondige onderbreking van de dienstverlening geweest. We betreuren het echter dat er een incident is geweest en ondernemen stappen om de hinder van dit type incidenten in de toekomst te verminderen.


Zie ook: https://status.speakup.nl/stor...

Er is een probleem opgetreden op één van de proxy’s van Speakup. Ze hebben dit
hersteld. Na diverse test gesprekken kunnen konden ze vaststellen dat de
dienstverlening is hersteld.

Voor meer informatie zie: https://status.speakup.nl/stor...

(13/03 14:37) Door een nog onbekende storing van een van de switches waarop de cloud-omgeving in PDC2 met de SAN-storage is gekoppeld zijn de verbindingen met het SAN-storage op dit moment niet redundant.

(13/03 16:00) De betreffende switch moet vervangen worden. Vervangend exemplaar wordt vrijdagochtend verwacht.

(15/03) De leveringsproblemen wordt de vervangende switch pas na het weekend verwacht.

(18/03 10:05) Vervangende switch is binnengekomen. Vanavond na werktijd (17:30) wordt deze geplaatst.

(07:03) Het Compass-platform van Speakup heeft op dit moment een storing. 

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/storingen/storing-compass/).

(15:32) Het telefonie-platform van Speakup heeft op dit moment een storing. 

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze
dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/). 

(15:51) De storing is door Speakup opgelost.


Onderhoud

Op dinsdagavond 3 september zal er tussen 18:30 en 22:30 onderhoud plaatsvinden aan mijn.root.nl. De klanten portaal en bijbehorende services (API) zullen gedurende dat tijdvak niet beschikbaar zijn.

Op dinsdagavond 30 juli zal er tussen 18:30 en 22:30 onderhoud plaatsvinden aan mijn.root.nl.

De website en bijbehorende services (API) zullen gedurende dat tijdvak niet beschikbaar zijn.

Op zondagmorgen 9 juni tussen 08:00 en 12:00 zal er onderhoud plaatsvinden aan de mail server van Root (mail.echelon.nl).

Gedurende dit tijdvak kunnen de diensten (mail, pop, imap, webmail) meerdere keren onderbroken worden. Hierdoor kan mail vertraagd afgeleverd worden. Er zal geen mail verloren gaan. Uitgaande mail kan tijdelijk kort geweigerd worden. Inkomende mail zal zo nodig automatisch tijdelijk opgeslagen worden op onze fall-back servers en iets later afgeleverd worden.

Op zondagochtend 26 mei van 10:00 tot 12:00 uur zal Root een firmware upgrade van het Root firewall-cluster uitvoeren. Omdat deze omgeving redundant is uitgevoerd verwachten we geen impact.

Voor de zekerheid wordt wel de automatische alarmering van de Root monitoring uitgeschakeld. Mocht deze gedurende dat tijdvak alarmeren zullen we u op dat moment persoonlijk telefonisch op de hoogte brengen.

De werkzaamheden hebben geen enkele invloed op uw internetverbinding of op onze andere diensten.

Op zondag 5 mei tussen 09:00u en 10:00u voeren wij een onderhoud uit op onze Root Cloud omgeving. Gedurende die periode is het niet mogelijk om uw VM's via OpenNebula te beheren. Er is geen onderbreking in de beschikbaarheid van uw VM's.

Op donderdag 2 mei zal er onderhoud plaatsvinden op onze shared webhosting. Gedurende dit tijdsvenster zullen websites meerdere momenten niet bereikbaar zijn. 

Aankondiging Speakup:

Ter voorbereiding op de nieuwe Compass release die in de loop van de
maand Mei gepland staat, wordt er op 1-5-2019 tussen 19.00 en 22.00 uur
een tussen release (2019a3) uitgerold. Hierbij wordt een minimale impact
verwacht bij het herstarten van de XMPP servers. Er wordt een
onderbreking verwacht gedurende 1 á 2 minuten van de XMPP.

Op zondagochtend 28 april tussen 09:00 en 11:00 zal er onderhoud plaatsvinden aan de secundaire authoritative domainnameserver (nsx.echelon.nl).

De server zal o.a. een ander ip-adres (IPv4) verkrijgen en tevens ook per IPv6 bereikbaar worden gemaakt.

Verwachtte impact: geen, de domainnameservers zijn redundant, de taken worden door de andere domainnameservers overgenomen.

Dinsdag 8 april tussen 07:00 en 07:30 gaan wij onderhoud uitvoeren aan één van onze switches in het Equinix datacenter (EN1) in Enschede. Deze switch zal voorzien worden van een nieuwe firmware in verband met een (niet kritieke) gevonden bug. Klanten die door dit onderhoud getroffen worden zijn al separaat ingelicht.

Op zondagmorgen 7 april zal er tussen 08:00 en 11:00 onderhoud plaats vinden aan onze Primary Authoritative DNS server (ns.echelon.nl) en een van onze Resolving DNS servers (ns1.echelon.nl).

Tijdens het onderhoud zullen deze diensten meerdere keren gedurende enkele minuten niet beschikbaar zijn. De diensten zijn redundant uitgevoerd, de verwachte impact is minimaal. Het zal alleen niet mogelijk zijn DNS wijzigingen uit te voeren via mijn.root.nl.