Storingen

Netwerk storing waardoor diverse diensten van ons geraakt zijn.

Op dinsdag 11 februari, rond 17:25, had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Op 7 februari 2020 van 07:10 tot 08:25 was er door een storing een onderbreking van de internet verbinding in The Gallery.

Op maandag 3 februari was er tussen 12:03 en 12:06 storing binnen het Root netwerk waardoor delen van het core netwerk een te hoge verkeersbelasting hadden.

(14:21) Het Compass-platform van Speakup heeft op dit moment een storing.

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/storingen/storing-compass/).

(16:21) Opgelost.

Rond 11:50 en om 12:10 had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Op zondag 25 augustus zijn tussen ca. 10:57 en 11:01 de Authoritative DNS servers van Root kortstondig niet beschikbaar geweest door een korte DoS aanval. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

(07:10) Er is op dit moment een probleem met de netwerkverbinding naar the Gallery.

(08:13) Probleem is opgelost.

Rond 14:30 had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Melding Speakup:

Omstreeks 15:30 is er een incident onstaan op het Speakup netwerk waar je mogelijk hinder van hebt ondervonden. We hebben de oorzaak van dit incident kunnen herleiden naar hardwarefalen bij een leverancier die verbindingen verzorgd tussen de datacenters van Speakup.

Doordat het netwerk van Speakup resillient is ingericht, heeft het verkeer een andere route genomen en is er slechts een kortstondige onderbreking van de dienstverlening geweest. We betreuren het echter dat er een incident is geweest en ondernemen stappen om de hinder van dit type incidenten in de toekomst te verminderen.


Zie ook: https://status.speakup.nl/stor...


Onderhoud

Op donderdag 26 maart, tussen 9:30 en 12:00 's morgens, is onderhoud ingepland t.b.v. de upgrade van onze Zabbix monitoring server. Gedurende het upgrade proces zal er een periode geen monitoring beschikbaar zijn. Naar verwachting zal dit ongeveer 30 minuten kunnen duren.
Deze tijdsperiode zal naderhand ook in de grafieken zichtbaar zijn als niet ontvangen data. Ook zullen er gedurende deze periode geen alarmeringen verstuurd kunnen worden.

Op dinsdag 18 februari 2020 pleegt Root onderhoud op haar netwerk. Tijdens dit onderhoud verplaatsen wij de internet uplink in het datacenter Previder PDC2 van onze oude naar nieuwe netwerk core. Dit levert een onderbreking op van de internet connectivity voor de hier aangesloten klanten van, naar verwachting, minder dan een minuut.

Voor de klanten met een redundante internet koppeling heeft dit onderhoud geen impact.

Op dinsdag 18 februari 2020 pleegt Root onderhoud op haar netwerk. Tijdens dit onderhoud verplaatsen wij de internet uplink in het datacenter Previder PDC2 van onze oude naar onze nieuwe netwerk core. Dit levert een onderbreking op van de internet connectivity van, naar verwachting, minder dan een minuut.

Dit onderhoud heeft niet plaats gevonden ivm het uitblijven van een levering.

In verband met de verstoring aan de netwerkconnectiviteit van 07-02 in The Gallery voert Root op 13-02 tussen 17:30 en 18:30 spoedonderhoud uit aan de netwerkinfrastructuur in The Gallery om te voorkomen dat het onderliggende probleem nogmaals optreedt. Hierdoor zal in dit tijdsvak uw internetverbinding kort onderbroken raken.

Op dinsdag 4 februari 2020 pleegt Root onderhoud op haar netwerk. Hierbij zal één van de glas verbindingen tussen de datacentra onderbroken worden. Dit heeft geen impact op onze dienstverlening, wel is het netwerk gedurende het onderhoud niet redundant.

(16/12)

Op maandagavond 30 december van 19:30 t/m 21:30 doen wij onderhoud aan ons mijn.Root portaal. Het portaal wordt geüpgradet naar versie 9.16.
Onder andere wordt 2-factor authentication toegevoegd.


(30/12)

Onderhoud succesvol afgerond.

Op donderdag 12 december 2019 vindt er tussen 09:30 - 16:00 een upgrade van onze shared webhosting plaats waarbij een PHP upgrade naar versie 7.3 mogelijk gevolgen kan hebben voor de daarop aanwezige websites. Heeft u één of meer websites op onze shared webhosting? Controleer of het gebruikte CMS up-to-date is en geschikt voor PHP7.3. Indien u hieraan twijfelt dient u contact op te nemen met uw webbouwer en uw sites mogelijk laten aanpassen.

Op vrijdag 3 december tussen 00:00 en 07:00 voert onze glasvezel leverancier onderhoud uit aan het netwerk.
Tijdens het onderhoud wordt één van de glasvezel verbindingen onderbroken. Het netwerk van Root zal in deze periode niet redundant zijn.

Op dinsdag19 november, tussen 9:30 en 12:00 's morgens, is onderhoud ingepland t.b.v. de upgrade van onze Zabbix monitoring server. Gedurende het upgrade proces zal er een periode geen monitoring beschikbaar zijn. Naar verwachting zal dit ongeveer 30 minuten kunnen duren.

Op zondag 27 oktober tussen 08:00u en 12:00u voeren wij een onderhoud uit op onze Root Cloud omgeving. Gedurende die periode is het niet mogelijk om uw VM's via OpenNebula te beheren. Er is geen onderbreking in de beschikbaarheid van uw VM's.