Storingen

(14:21) Het Compass-platform van Speakup heeft op dit moment een storing.

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/storingen/storing-compass/).

(16:21) Opgelost.

Rond 11:50 en om 12:10 had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Op zondag 25 augustus zijn tussen ca. 10:57 en 11:01 de Authoritative DNS servers van Root kortstondig niet beschikbaar geweest door een korte DoS aanval. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

(07:10) Er is op dit moment een probleem met de netwerkverbinding naar the Gallery.

(08:13) Probleem is opgelost.

Rond 14:30 had één van onze internetleveranciers een korte storing. Hierdoor is mogelijk verkeer gedurende 5 minuten over een andere verbinding gestuurd waardoor een korte hik kon worden ervaren.

Melding Speakup:

Omstreeks 15:30 is er een incident onstaan op het Speakup netwerk waar je mogelijk hinder van hebt ondervonden. We hebben de oorzaak van dit incident kunnen herleiden naar hardwarefalen bij een leverancier die verbindingen verzorgd tussen de datacenters van Speakup.

Doordat het netwerk van Speakup resillient is ingericht, heeft het verkeer een andere route genomen en is er slechts een kortstondige onderbreking van de dienstverlening geweest. We betreuren het echter dat er een incident is geweest en ondernemen stappen om de hinder van dit type incidenten in de toekomst te verminderen.


Zie ook: https://status.speakup.nl/stor...

Er is een probleem opgetreden op één van de proxy’s van Speakup. Ze hebben dit
hersteld. Na diverse test gesprekken kunnen konden ze vaststellen dat de
dienstverlening is hersteld.

Voor meer informatie zie: https://status.speakup.nl/stor...

(13/03 14:37) Door een nog onbekende storing van een van de switches waarop de cloud-omgeving in PDC2 met de SAN-storage is gekoppeld zijn de verbindingen met het SAN-storage op dit moment niet redundant.

(13/03 16:00) De betreffende switch moet vervangen worden. Vervangend exemplaar wordt vrijdagochtend verwacht.

(15/03) De leveringsproblemen wordt de vervangende switch pas na het weekend verwacht.

(18/03 10:05) Vervangende switch is binnengekomen. Vanavond na werktijd (17:30) wordt deze geplaatst.

(07:03) Het Compass-platform van Speakup heeft op dit moment een storing. 

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/storingen/storing-compass/).

(15:32) Het telefonie-platform van Speakup heeft op dit moment een storing. 

Momenteel kan er hinder ondervonden worden bij het gebruik van deze
dienstverlening. Speakup is bezig het incident te onderzoeken (zie: https://status.speakup.nl/). 

(15:51) De storing is door Speakup opgelost.


Onderhoud

(16/12)

Op maandagavond 30 december van 19:30 t/m 21:30 doen wij onderhoud aan ons mijn.Root portaal. Het portaal wordt geüpgradet naar versie 9.16.
Onder andere wordt 2-factor authentication toegevoegd.


(30/12)

Onderhoud succesvol afgerond.

Op donderdag 12 december 2019 vindt er tussen 09:30 - 16:00 een upgrade van onze shared webhosting plaats waarbij een PHP upgrade naar versie 7.3 mogelijk gevolgen kan hebben voor de daarop aanwezige websites. Heeft u één of meer websites op onze shared webhosting? Controleer of het gebruikte CMS up-to-date is en geschikt voor PHP7.3. Indien u hieraan twijfelt dient u contact op te nemen met uw webbouwer en uw sites mogelijk laten aanpassen.

Op dinsdag19 november, tussen 9:30 en 12:00 's morgens, is onderhoud ingepland t.b.v. de upgrade van onze Zabbix monitoring server. Gedurende het upgrade proces zal er een periode geen monitoring beschikbaar zijn. Naar verwachting zal dit ongeveer 30 minuten kunnen duren.

Op zondag 27 oktober tussen 08:00u en 12:00u voeren wij een onderhoud uit op onze Root Cloud omgeving. Gedurende die periode is het niet mogelijk om uw VM's via OpenNebula te beheren. Er is geen onderbreking in de beschikbaarheid van uw VM's.

Een leverancier van Speakup heeft spoedonderhoud aangekondigd aan het netwerk. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de nacht van 16-10-2019 op 17-10-2019 tussen 01:00 – 05:00 uur. Het is mogelijk dat u hier gedurende de genoemde periode kortstondig hinder van ondervindt.

Een leverancier van Speakup heeft spoedonderhoud aangekondigd aan het netwerk. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de nacht van 15-10-2019 op 16-10-2019 tussen 01:00 – 05:00 uur. Het is mogelijk dat u hier gedurende de genoemde periode kortstondig hinder van ondervindt.

Op dinsdagavond 3 september zal er tussen 18:30 en 22:30 onderhoud plaatsvinden aan mijn.root.nl. De klanten portaal en bijbehorende services (API) zullen gedurende dat tijdvak niet beschikbaar zijn.

Op dinsdagavond 30 juli zal er tussen 18:30 en 22:30 onderhoud plaatsvinden aan mijn.root.nl.

De website en bijbehorende services (API) zullen gedurende dat tijdvak niet beschikbaar zijn.

Op zondagmorgen 9 juni tussen 08:00 en 12:00 zal er onderhoud plaatsvinden aan de mail server van Root (mail.echelon.nl).

Gedurende dit tijdvak kunnen de diensten (mail, pop, imap, webmail) meerdere keren onderbroken worden. Hierdoor kan mail vertraagd afgeleverd worden. Er zal geen mail verloren gaan. Uitgaande mail kan tijdelijk kort geweigerd worden. Inkomende mail zal zo nodig automatisch tijdelijk opgeslagen worden op onze fall-back servers en iets later afgeleverd worden.

Op zondagochtend 26 mei van 10:00 tot 12:00 uur zal Root een firmware upgrade van het Root firewall-cluster uitvoeren. Omdat deze omgeving redundant is uitgevoerd verwachten we geen impact.

Voor de zekerheid wordt wel de automatische alarmering van de Root monitoring uitgeschakeld. Mocht deze gedurende dat tijdvak alarmeren zullen we u op dat moment persoonlijk telefonisch op de hoogte brengen.

De werkzaamheden hebben geen enkele invloed op uw internetverbinding of op onze andere diensten.