ICT is een complex vak, ruimte voor fouten is er eigenlijk niet. Een goede samenwerking is dan vaak essentieel om ze te voorkomen en wanneer het nodig is zo snel mogelijk op te lossen. We spreken daarom regelmatig met onze opdrachtgevers om de samenwerking op een hoog kwaliteitsniveau te houden. Met onderstaande referenties laten we zien waarom we zoveel waarde hechten aan samenwerking en hoe onze klanten die zelf beleven. Want wat maakt nou dat ze voor ons (blijven) kiezen als ICT-partner?