• Auteur: Root
  • Datum: 23-05-2017

Het is alweer een paar maanden geleden, maar wij kunnen trots melden dat we in mei met vlag en wimpel door de hercertificering van ISO 27001- en NEN 7510 zijn gekomen. Maar wat betekenen deze certificeringen voor u als klant?

Veel van onze klanten werken met privacygevoelige informatie, zoals cliëntinformatie in de zorg. De certificering laat zien dat we zorgvuldig met dit soort informatie omgaan en dat we de processen goed geborgd hebben.

Tijdens het certificeringstraject, dat ruim een half jaar heeft geduurd, bleek dat zorgvuldig omgaan met informatie in het DNA van onze organisatie zit. We voldeden al aan de meeste eisen, maar met de certificering zijn de puntjes op de i gezet. Dat betekent niet dat het proces nu is afgerond. Er zullen regelmatig controles plaatsvinden om na te gaan of we nog steeds voldoen aan de hoge eisen die ISO 27001 en NEN 7510 stellen. We houden intern regelmatig bewustwordingssessies om ervoor te zorgen dat de aandacht niet verslapt. 

Neem contact op met
een van onze specialisten