• Auteur: Root
  • Datum: 18-07-2019

Goed nieuws! Onze ISO27001 certificering, welke wij sinds juli 2016 voeren, is onlangs met drie jaar verlengd. We zijn trots op het positieve resultaat na een uitgebreide, tweedaagse audit.

De (her)certificering toont aan dat onze processen voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. Veiligheid van (vertrouwelijke) data is belangrijk. Wij vinden dat onze klanten erop moet kunnen vertrouwen dat wij hier verantwoord mee om gaan. ISO27001 laat zien dat onze organisatie en medewerkers op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met gegevens.

Continu verbeteren

Binnen Root blijven wij onze processen continu verbeteren, om te kunnen garanderen dat data bij ons veilig is. Dat is voor onze klanten een geruststellende gedachte!

Neem contact op met
een van onze specialisten