• Auteur: Root
  • Datum: 27-02-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt als in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat betekent deze wet voor uw organisatie? Biedt het ook kansen? En wat moet u veranderen om AVG-proof te zijn?

Dit betekent de wet voor u 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt vervangen door de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet legt nieuwe regels op aan iedere organisatie die diensten of producten aanbiedt aan inwoners van de Europese Unie. Deze nieuwe wet verplicht dat elk bedrijf - in bezit van persoonlijke gegevens van klanten, patiënten of leerlingen binnen de EU - deze op een specifieke manier verzamelt en beveiligt. Doet een organisatie dit niet, dan wacht een stevige boete.

Recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens

Personen krijgen met deze nieuwe wet ook het recht hun gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien moet iedere persoon ‘specifieke, vrij bepaalde en ondubbelzinnige toestemming geven, met kennis van zaken’. Oftewel: bij elk invulformulier, elke aankoop en iedere nieuwsbrief moet je als beslisser voortaan specifiek uitleggen wat er met de verstrekte persoonsgegevens gaat gebeuren.

Kansen benutten met AVG

De AVG is er voor bedoeld om privacyrechten van personen te borgen en te beveiligen. Ook klanten vinden het steeds belangrijker om te weten wat er gebeurt met hun persoonlijke gegevens. Het is dus belangrijk dat u als bedrijf - meer dan ooit - waarde blijft hechten aan de privacy van klanten en cliënten.

De kunst is om de beperkingen van deze wet om te draaien naar kansen voor uw organisatie. Zo kunnen verzoeken voor het gebruik van persoonsgegevens een moment van (hernieuwd) klantcontact worden. Het vernieuwen van processen omtrent privacy en veiligheid is bovendien een mooie manier om intern te innoveren. Verder is het moment waarop de AVG van toepassing is een goed moment om klanten te laten weten dat privacy en veiligheid ook voor uw organisatie belangrijk zijn en dat u daar inmiddels ook de nodige maatregelen voor heeft getroffen.  

Stappenplan voor de AVG

Als u uw organisatie AVG-proof wil maken, dan raden we u aan om snel te starten met optimaliseren. Het is een behoorlijke klus om alles te checken en goed te beveiligen. Met dit stappenplan helpen we u graag alvast op weg. Vanzelfsprekend kunt u ons ook inschakelen om uw organisatie AVG-proof te maken. Wij helpen u graag uw data nog beter te beschermen, zodat datalekken worden voorkomen. Voor het maken van afspraak kunt u contact opnemen met onze afdeling sales via: sales@root.nl of telefonisch op 088 3243500

Neem contact op met
een van onze specialisten