Security

Disaster recovery

Cybercriminaliteit, dataverlies of kritisch systeemuitval kunnen noodlottig zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Een goed Disaster Recovery Plan is uw redding als zich echt een calamiteit voordoet. Het ontbreken van een goed plan, of een gebrekkig uitgewerkt plan, geeft alleen een vals gevoel van veiligheid en zal u niet helpen op het moment van een disaster. Is uw organisatie voorbereid als zich werkelijk een disaster voordoet?

Informatie aanvragen

Door de grote toename in het gebruik van virtualisatie platformen zijn er voldoende mogelijkheden om technisch voorbereid te zijn op een disaster binnen uw hosting omgeving. Replicatie, snapshots, images en back-ups maken het mogelijk bij een disaster snel te kunnen schakelen en zonder al teveel tijdverlies weer up-and-running te zijn.

Een Disaster Recovery-plan is maatwerk. Hierin staat onder andere precies omschreven hoe lang uw systeem of data maximaal niet beschikbaar mag zijn op jaarbasis. Vervolgens kijken we naar risico's en naar manieren om die af te dichten. Bij ROOT hebben we veel ervaring bij het analyseren van de risico's en te komen tot een goed onderbouwd Disaster Recovery Plan. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.