Networking

WAN

Het WAN (Wide Area Network) verbindt uw netwerk met de buitenwereld. In het huidige IT landschap, met een groeiend aantal applicaties in de Cloud, is het WAN van groot belang. Zonder een functionerend WAN zijn de applicaties in de Cloud immers niet beschikbaar. Beschikbaarheid is wat ROOT betreft het belangrijkste kenmerk van een WAN verbinding. Bij ROOT vertalen we beschikbaarheid breder dan een verbinding die het doet.

Informatie aanvragen

Zo zal een werkende verbinding met onvoldoende capaciteit leiden tot het niet of verminderd beschikbaar zijn van de applicaties in de Cloud. Om een keuze te maken voor een bepaald type WAN verbinding, moet op voorhand duidelijk zijn wat de beschikbaarheid moet zijn. Beschikbaarheid als in de benodigde capaciteit en in de tijd dat de verbinding het werkelijk doet.

Daarbij moet u zich niet blind staren op de SLA van de betreffende verbinding. Een SLA geeft weliswaar een beschikbaarheid af, maar geeft geen 100% garantie. Een storing op een glasverbinding kan in een ongelukkig geval wel 24 uur duren. Het is dus zaak verder te kijken dan wat de SLA garandeert. Zelf een inschatting te maken van het risico en nadenken hoe u deze wilt afdichten. Zo kunt u kiezen voor redundantie door een tweede glasverbinding te realiseren. Daarmee wordt het risico op uitval geminimaliseerd. Ook het toevoegen van een DSL verbinding aan een locatie, gekoppeld aan het glas, kan daarbij een goede keuze zijn. ROOT helpt u dit soort vraagstukken in kaart te brengen. Daarnaast kunnen wij u helpen om de capaciteit van het WAN te bewaken, en daarbij keuzes voor de toekomst te maken. Zo bent u verzekerd van een kwalitatief netwerk met hoge beschikbaarheid dat meegroeit met uw organisatie.

Een WAN-verbinding scheidt ook vaak uw interne netwerk van het internet. Dit wilt u natuurlijk goed beveiligd hebben. Wij kunnen u helpen deze scheiding op een goede manier te realiseren. In onze oplossingen maken wij gebruik van o.a. Fortigate, pfSense, 2FA oplossingen en diverse vormen van remote toegangen, zoals bijvoorbeeld VPN.

Wij denken graag met u mee over de mogelijke netwerkvormen die passen bij uw wensen en adviseren u over de beveiliging van uw data tegen ongewenste bezoekers.